Melek Yatırımcılar

Melek Yatırımcılar

Melek yatırımcılar, genellikle hisse senedi veya telif hakkı şeklinde, işletmenin bir parçası karşılığında gelecek vaat eden startup ​​şirketlerine finansman sağlayan kişilerdir.

Melek yatırımcılar, yalnızca çok yüksek gelirli veya net değere sahip yatırımcılara verilen bir sınıflandırma olan akredite yatırımcılar olabilir veya olmayabilir.

 

Kimler Melek Yatırımcı Olabilir?

Melek yatırımcılar genellikle iş dünyasından kişilerdir ancak bu şart değildir. Melek yatırımcılar genellikle şu mesleklere sahiptir:
• Avukatlar, doktorlar, muhasebeciler ve mali danışmanlar gibi alanlarında uzman kişiler.
• Başarılı bir iş yürütmek için ne gerektiğini bilen üst düzey şirket yöneticileri.
• Başarılı küçük işletme sahipleri ve hâlihazırda başarılı şirketler kurmuş ve parlak, kârlı bir geleceğe sahip yeni girişimleri nasıl tanıyacağını bilen girişimciler.
• Küçük işletmeleri finanse etmeyi profesyonel bir uğraş haline getiren yatırımcılar.
• Şirket başarılı olduğunu kanıtlarsa, her bir kişi nihai kârın küçük bir payı karşılığında veya başka şekillerde ödüllerle küçük bir miktar yatırım yapmaya aracı olan kitle fonlaması platformları.

 

Melek Yatırım Ne Zaman Devreye Girer?

Melek yatırımcılar, bir şirketin ilk yani “tohum” aşamasında yer almayı tercih ederler. Bu, yatırımcının şirket yalnızca bir fikir olarak var olduğunda yatırım yaptığı anlamına gelebildiği gibi bir iş çalışır durumdayken de devreye girmesi anlamına gelebilir.
Bazen melek yatırımcılar, kurucuların kendilerinden, kurucuların arkadaşlarından, ailelerinden veya banka finansmanından gelen ilk finansman turundan sonra projeye dâhil olurlar. Yatırımları, kritik (ve genellikle erken) bir gelişme aşamasında şirketi büyütmek için gereklidir.

Yatırım Süreci Nasıl Gerçekleşir?

• Melek yatırımcılar, iş ve endüstri seminerleri veya kongreleri, profesyonel yatırım kuruluşlarından gelen yönlendirmeler, World Startup Forum gibi çevirim dışı veya çevrimiçi iş forumları, ticaret odası toplantıları gibi yerel etkinlikler aracılığıyla genç ve gelişmekte olan startup’larla bağlantı kurarlar.
Karşılıklı çıkar varsa, melek yatırımcı, kurucularla konuşup ticari yatırım belgelerini gözden geçirir ve şirketin hedeflediği endüstriyi ölçerek yatırımda bulunmak istediği şirket üzerinde durum tespiti yapar.
• Melek yatırımcı ve kurucu arasında sözlü bir anlaşma yapıldığında, yatırım koşulları, ödemeler veya öz sermaye yüzdeleri, yatırımcı hakları ve korumaları, yönetim ve kontrol parametreleri ve melek yatırımcı için nihai bir çıkış stratejisi ile ilgili anlaşmaları içeren bir ön şart belgesi veya sözleşme hazırlanır.
• Sözleşme sonuçlandırıldığında, gerçek bir yasal anlaşma oluşturulup imzalanır, anlaşma resmi olarak yapılır ve yatırım fonları şirketin kullanımı için serbest bırakılır. Katkı tutarları girişimlerin ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterir. Sermaye çok cüzi ya da yüksek bir rakam olabilir. Bazı melek yatırımcılar bir sendika olarak bir araya gelip 1 milyon dolara kadar finansman sağlayabilir.
• Melek yatırımcılar genellikle bir şirkette %25’ten fazla hisse almazlar. Kıdemli fon sağlayıcıları, şirket kurucularının, şirketlerini başarılı kılmak için en yüksek teşvike ihtiyaçları olduğundan, kendi şirketlerinde en yüksek hisseye sahip olmaları gerektiğini bilirler.