Girişimcilik Nedir ?

Girişimcilik Nedir ?

Girişimcilik Nedir?

Ekonomik ve sosyal yaşam, dinamik bir yapıya sahiptir. Değişir, evrilir ve gelişir. Bu dinamik yapı içinde öne çıkan veya arka plana düşen birçok şey olur. Son yıllarda bu dinamik yapıda öne çıkan, yükselen alanlarından biri ise girişimcilik sektörü oldu. Toplumu pek çok yeni kavramla tanıştıran girişimcilik, herkesin ilgisini çeken ve herkesin merak ettiği bir alan haline geldi. Sorular sorulmaya başlandı ve akla gelen ilk sorulardan biri ise elbette “Girişimcilik Nedir?” oldu. Bu soruların cevaplanması da bir ihtiyaç haline geldi.

Günümüzde insanların en değerli varlıklarının fikirleri olduğunu söylemek yanlış olmaz. Girişimcilik sektörü ise bu değerli varlıkların uygulamaya geçmesine, dünyada bir yer edinmesine ve bu varlıklardan bir kazanç elde edilmesine imkan sağlayan bir araç olmaya başladı. Fikirlerinizi eyleme dökmek gibi büyük bir vaadi olan girişimcilik hakkında herkes bilgi sahibi olmak istemeye başladı. Girişimcilik dünyasını tanımak için ilk bilinmesi gereken ise girişimciliğin tanımıdır. Ekonomistler “girişim” veya “girişimci” için kesin tanımlar yapmasalar da bir tema olarak girişimcilik yüzyıllardır bilinmektedir. İlk başlarda ekonomik sistemler içerisinde değerlendirilmese de 20. yüzyılın ortalarından itibaren ekonomistler, girişimciliğe ekonomik modellerinde yer vermişlerdir. Girişimcilik, üretim faktörleri kullanılarak mal ve hizmet üretiminde bulunmak, ekonomik fırsatları yeni değerlere dönüştürmek adına organizasyon oluşturmak olarak tanımlanabilir. Bir başka deyişle, sahip olduğunuz fikrinizi fiziksel anlamda piyasaya sunmaya başlamak ve bunu bir organizasyon içinde gerçekleştirmek denilebilir. Bu organizasyonu kuran ve yeni değerler üreten kişiler de girişimci olarak adlandırılır. Kelimelere dökünce ne kadar kolay gözükse de girişimci olmak epeyce zor bir iştir. Girişimcilik dünyası birbirinden farklı faktörleri olan karmaşık bir dünyadır. Bu karmaşık dünyada başarılı olmak hiç de kolay değildir. Hatta birçok girişim başarısızlıkla sonuçlanır. Bunun sebebi girişimciliğin değişmez bir formülü olmamasıdır. Girişim kavramı, değişen düzene ayak uydurabilen ve bu değişimler esnasında belirli düzeylerde risk alabilen oluşumları ifade eder. Kısacası, bir girişim ayakta durabilmek için yeniliklere uyum sağlayabilmeli ve böylelikle kendini geliştirebilmelidir.

Yeni bir iş girişiminde bulunmanın riskini göze alabilen girişimciler, yeni fikirler, hizmetler, işletmeler üretebilen yenilikçi kişiler olarak görülürler. Bu anlamda üretimin vazgeçilmezi haline gelmişlerdir. 21. yüzyılda ortaya çıkan girişimlerin başarılı ve bol kazançlı olmasıyla da beraber insanlar, girişimcilik fikrin, iyice cazip bulmaya başlamıştır. Ancak günümüz ekonomisinin önemli bir parçası olan girişimcilerden biri olmak o kadar da kolay değildir. Geleneksel mesleklerde olduğu gibi sizin için çizilmiş, takip etmeniz gereken belli bir yol yoktur. Girişimciliğe giden yol biraz daha gizemlidir. Bir girişim için işe yarayan başka bir girişimde faydasız olabilir. Bir başka deyişle, her girişimin başarı formülü farklıdır ve siz bu formülü önceden bilemezsiniz.

Her ne kadar bilinmeyen formüllerle çalışılsa da başarılı girişimcilerin çoğunluğunun takip ettiği bazı genel adımlardan bahsedilebilir. Bunlar elbette zorunluluk olarak öne sürülemez ama çok yararlı olacakları konusunda şüphe yoktur. Örneğin; ekonomik anlamda istikrarı sağlamak, bir girişimciyi daha rahat bir konuma getirecektir. Sürekli sermaye sağlamayı düşünmek zorunda olmayan girişimci işini büyütmek ve geliştirmek adına daha çok vakit ayırabilir.

Her girişimci, işini geliştirmek ister. Bunu başarabilmek için çeşitli kabiliyetler kazanarak önce kendinizi geliştirmek size çok fayda sağlayacaktır. Sahip olduğunuz kabiliyetlerin, girişiminizin değişen dünyaya ayak uydurması için çalışırken ne kadar faydalı olacağını göreceksiniz. Karşılaştığınız zorluklarda güvenebileceğiniz bir alet çantasına sahip olmak gibi düşünebilirsiniz.

Başarılı girişimcilerde görülen bir başka durum ise sorun tanımlayabilmektir. Hayata bakış açılarıyla, bildikleri ve gördükleriyle yaşamı değerlendirirler. Gündelik hayattaki bir sorunu tanımlarlar ve bu sorunun etrafında, sorunu çözmeye yönelik bir girişimde bulunurlar.  Bu adımda işe yarayabilecek bir başka özellik ise “dışarıdan bakabilmek”tir. Kendini soyutlayarak hayatın akışını zorlaştıran ya da bozan durumu fark etmek, sizi girişim dünyasında öne taşıyacak ve farklı kılacaktır. Girişiminizle beraber toplumun veya bir kurumun yaşadığı sorunu çözerek bir değer yaratabilir ve başarılı bir girişimci olabilirsiniz.

Başarılı girişimciler yaşamımızı ve çalışma şeklimizi değiştirebilir. Başarılı oldukları takdirde girişimleriyle yaşam standartlarını geliştirebilirler. Bir başka deyişle “Girişimcilik nedir?” sorusunun cevabı, kendi hayallerini gerçekleştirerek hem kendini hem toplumu geliştirmek, yaşama değer katmaktır.

Add a Comment

Your email address will not be published.